Ściągi - strona główna


Drogi użytkowniku, wykorzystujesz treść wypracować na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Materiały zawarte w niniejszej publikacji są tylko do pomocy naukowej i jako ciekawostka. Nie należy tego przepisywać, bo może być źle. :)
Poniżej przestawiamy listę gotowych wypracowań, ściąg szkolnych i prac domowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. ;)

Tematy:

Fragment losowego opowiadania:

Jak oceniasz wybór drogi życiowej dokonany przez bohaterów "Siłaczki"? - Wypracowania i Ściągi Jak oceniasz wybór drogi życiowej dokonany przez bohaterów "Siłaczki"? Gotowce - Ściągi "Siłaczka" to jeden z tych charakterystycznych utworów Żeromskiego, w których szczególnie jaskrawo zostaje przedstawiony problem niezawinionej ciemnoty i ubóstwa chłopstwa polskiego; problem tym bardziej palący, że spotykający się z obojętnością większej części inteligencji, czyli tej warstwy społecznej, która powinna inicjować i przeprowadzać zmiany w społeczeństwie. Bohaterami swojego opowiadania Żeromski uczynił dwójkę ludzi: świeżo upieczonego lekarza, Obareckiego, i młodą nauczycielkę, Stasię Bozowską. Obydwoje znają się jeszcze z czasów żarliwych rozmów prowadzonych w ciasnym mieszkaniu swoich przyjaciół w Warszawie. Wierzyli wtedy, zgodnie zresztą z obowiązującą modą, w siłę pracy u podstaw. Wierzyli, że wyjeżdżając na wieś i pracując z ludem, są w stanie szerzyć wiedzę i podnieść poziom życia chłopstwa, pozostającego pod wieloma względami wciąż w realiach niemalże średniowiecznych. W pewnym momencie drogi doktora Obareckiego i Stasi Bozowskiej rozchodzą się. Przetną się jeszcze w przyszłości, ale na bardzo krótko... Doktor Obarecki, postępując zgodnie ze swymi przekonaniami, wyjeżdża na wieś. Już sama nazwa tej wsi - Obrzydłówek - wskazuje, jakie musiało to być miejsce - mała wioska, prawie nie tknięta przez cywilizację. W wiosce wygodne życie toczą miejscowy aptekarz i felczerowie. Korzystając z nieświadomości ludu, narzucają bardzo wysokie ceny na wątpliwej jakości lekarstwa. Doktor Obarecki, pełen naiwnej wiary w siłę prawdy i swojej wiedzy, postanawia wydać im bezpardonową walkę. Jeździ do chorych z wizyta Co więcej, przeciwko Obareckiemu solidarnie występują miejscowy aptekarz i felczerowie. Jest przez nich szykanowany, podważane są jego umiejętności zawodowe, a w jego domu wielokrotnie zostają wybite szyby. Powoduje to, że doktor Obarecki zaczyna stopniowo zmieniać swój stosunek do pracy i otoczenia. Powoli dostrzega, że młodzieńcze ideały mają niewiele wspólnego z szarą i przeraźliwie nudną rzeczywistością. Większą wagę zaczyna przywiązywać do materialnych korzyści, a mniejszą do samego leczenia pacjentów. Krok po kroku, Obarecki zbliża się do aptekarza, felczerów i miejscowego plebana, którzy dostrzegają w nim "pozytywną" zmianę. Podobne tematy: Internet jako źródło wiedzy i informacji. Feudalizm jako formacja społeczno-ekonomiczna i system prawny „Trudny i trwały będzie, poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach. Rozważanie na temat terroryzmu. Wytłumaczenie pojęcia, przedstawienie terrorystów, reakcje ludzi na ataki terrorystyczne, terroryzm w Polsce oraz jak się przed nim uchronić i mu zapobiec Postacie mitologiczne jako symbole uniwersalnych wartości. Geografia miast temat:miasto jako kompleks i srodowisko współczesnego świata "Ateny"

Realizacja informacji genetycznej w biosyntezie białka.
Charakterystyka Juranda ze Spychowa.
Podaj definicję języka i onów jego główne funkcje
„Ważnym osiągnięciem cywilizacyjnym minionego tysiąclecia było nie tylko wynalezienie druku, lecz również ..... . Uzasadnij swoją opinię, wykorzystując co najmniej dwa przykłady innych wynalazków.”
Miłość romantyczna - obraz kuszący czy irytujący?
Magnetyzm
Prasa przekazuje w miarę obiektywny obraz rzeczywistości, dzięki czemu czytelnicy mogą poznać prawdę o świecie.
Pojezierza Polskie
Średniowiecze w muzyce
"Post Impresja"
Czy łatwo jest ulec złu? "Zbrodnia i kara".
Literackie spotkania wrogów na podstawie „Iliady” Homera i Spowiedzi ks. Robaka z „Pana Tadeusza”
Mała Ściągawka (2 grupy)
Dzisiejsza młodzież.
Określ temat referatu, znajdź i przeczytaj przynajmniej dwa artykuły z tego tematu, zrelacjonuj jego treść
Mikroekonomia
My dreams
Mgły i zamglenia
Ideał ascety w świetle "Legendy o św. Aleksym"
Co to znaczy być człowiekiem renesansu ?
Vegetarianism
Nach- und Vorteile des Fernsehen
Wybrana książka
Czego może sie nauczyć od starożytnych człowiek dzisiejszy i człowiek jutra?
Przebieg zbrojnych powstań narodowych w XIX w.
Istota i funkcje instytucji społ. W zbiorowościach
Komunikacja Interpersonalna
Wyjaśnij znaczenie tytułu powieści Konwickiego „Mała Apokalipsa”
Przyczyny i skutki bezrobocia
Demokracja szlachecka
Bohater romantyczny.
Postrzeganie życia na wsi, na podstawie "Wesela" Wyspiańskiego.
Opisz historię rozwoju mikroprocesorów rodziny INTEL 80x86(88). Podaj cechy charakterystyczne tych procesorów i ich możliwości.
Bialka zlozone.
Współczesne pokolenie wobec twórczości Jana Kochanowskiego.
Balladyna
Zabytki języka polskiego
Słowianie
Błędy pomiarowe
Polityka międzywojenna Polski
Która z filozofii i postaw życiowych św. Aleksego czy św. Franciszka jest mi bliższa i dlaczego?
Wielka Emigracja
Niziny Polski
Dzieci z rodzin alkoholików
Konspekt: Polski dom jako: azyl, świątynia, ruina; w literaturze od najdawniejszych czasów
Ochrona własności.
Pescydy
Układ paryski traktat wersalski.
Korzyści i zagrożenia wynikające z komputeryzacji świata
Mit o powstaniu szkoły - własnego autorstwa
Paweł Obarecki i Stanisława Bozowska - charakterystyka porównawcza bohaterów „Siłaczki”.
Felieton Wielkanocny
Wapń
My wishes
Artykuł z gazety z czasów Jezusa.
List do Goplany - "Balladyna"
Jak wyobrażam sobie niebiosa - opowiadanie twórcze
Heterozja, chów wsobny
Czym jest dla nas epoka średniowiecza i jakie współczesne problemy odnajdujemy w niej
Samorząd uczniowski
Wieloaspektowa charakterystyka Króla Edypa
Wykaz sentencji łacińskich
"Zemsta" - Aleksander Fredro - opracowanie
Podział polityczny Afryki
Goethe „Król Olch”, B. Leśmian „Dusiołek” – opisz efekty grozy w wymienionych utworach.
Czy sztuka powinna być jednoznaczna, czy wieloznaczna? Głos za lub przeciw.
Tomasz Alva edison
List z obozu.
Oskar Kolberg.
Jak świat zmienił się po I wojnie światowej

@ 2018